تصمیمات جلسه 24 مرداد ماه 1394 سردفتران و دفتر یاران شهر سمنان

درساعت 18 روز شنبه 24/05/1394 جلسه سردفتران و دفتریاران شهرستان سمنان در سالن مهمانسرای سمنان تشکیل شد ، سران دفاتر یک ، چهار ، پنج ، شش ، هفت ، هشت ، نه ، یازده ، پانزده ، شانزده ، هیجده ، بیست و یک ، بیست و چهار ، بیست و پنج سمنان و هفت مهدی شهر ، دفتریاران اول دفاترشش ، بیست و دو سمنان و هفت مهدی شهر ، دفتریاردوم دفتر سه سمنان ، نماینده دفتر 19 حضور دارند ، به منظور ایجاد وحدت رویه پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به اتفاق آراء تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ شد :

الف ) رفع ابهام در موارد ذیل از تعرفه جدید حق التحریر :

1 – در اسناد تفویض وکالت ، موکل یا موکلین اول ، در محاسبه هزینه ها جزء متعهدین محسوب نخواهند شد اگر تفویض وکالت مربوط به فروش ملک یا صلح سرقفلی باشد ، حق التحریر 1000000 ریال است و غیر از آن 500000 ریال ، با رعایت تبصره 2 و 3

2 – در اجرای تبصره 3 ، اگر متعهدین بیش از دو نفر باشند ، چنانچه افزایش صفحات ناشی از افزایش متعهدین باشد ، حق التحریر صفحه اضافه دریافت نخواهد شد ، در این موارد معیار آن است که صفحه بعد از درج اطلاعات آخرین نفر از متعاملین که حاوی سایر اطلاعات سند است کمتر از5 سطر باشد ؛ اگر بیش از5 سطر بود ، حق التحریر صفحه اضافی دریافت می شود .

3 – فک رهن و فسخ سند موضوع ردیف 1 بند ج به هر نحو 400000 ریال

4 – ثبت عزل یا استعفای وکیل موضوع ردیف 10 بند ج به هر نحو 200000 ریال

5 – علیرغم اظهار نظر کانون که به تأیید سازمان ثبت رسیده و در جهت رعایت منافع مراجعین ، اسناد صلحی که در مقام انتقال معاملات غیرمنقول تنظیم می شود از جمله اسناد انتقال املاک در رهن ( انتقال بدهی ) مانند اسناد بیع ، حق التحریر بر مبنای ارزش معاملاتی مذکور در گواهی مالیاتی وصول شود . همکاران محترم عنایت فرمایند ، اسناد صلح غیر منقول که با حق فسخ و به صورت بلاعوض یا محاباتی تنظیم می شوند ، شامل اسناد با حق استرداد مذکور در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت نخواهند بود و باید درسامانه تحت عنوان " صلح اموال غیر منقول " تنظیم شوند .

6 – حق التحریر تصدیق موضوع ردیف 7 بند ج ، شامل اسنادی است که ارباب رجوع اصل اسناد را در اختیار ندارد ، و دفترخانه رونوشت یا فتوکپی موجود در ید ارباب رجوع را با اسناد وسوابق موجود در دفترخانه تطبیق داده و تصدیق می کند . بنابراین چنانچه متقاضی اصل اسناد را در اختیار داشته باشد و خواهان مطابقت و تصدیق فتوکپی یا رونوشت آن باشد ، حق التحریر مشمول بند 6 خواهد بود ، در این مورد فرقی بین اسناد دفترخانه ای که اسناد نزد او تنظیم شده با سایر دفاتر نیست . اخذ تعهد کشف فساد ، هنگام تهیه رونوشت و فتوکپی و تصدیق رونوشت و فتوکپی اسنادی که متقاضی مدعی است که اصل آنها مفقود شده توجیه قانونی ندارد ، اما در مقام استفاده و مستند قراردادن رونوشت یا فتوکپی مصدق اسنادی که ادعای فقدان اصل آنها می شود با توجه به مسئولیت سردفتر در حفظ و رعایت حقوق متعاملین و تکلیف ملاحظه اصول اسناد و ضرورت حاشیه نویسی آنها ، اخذ تعهد کشف فساد است لازم است .

7 – هزینه های امور مربوط به قبوض سپرده ( ردیف 4 بند ج ) شامل هزینه صدور قبض واخطار و هزینه پست یکجا از متقاضی اخذ شود ، در زمان تسلیم قبض به ذینفع ، دریافت کننده فقط هزینه استعلام از اداره امور مالیاتی را پرداخت خواهد کرد .

8 - در مقام صدور اجرائیه ، رونوشت سند به تعداد مقرر در ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء تهیه خواهد شد ، اوراق اجرائی از طریق اجرای ثبت ابلاغ می شود ، چنانچه سردفتر قصد دارد قبل از ارسال رونوشت اسناد به اجرای ثبت ، مراتب درخواست و صدور اجرائیه را به اطلاع متعاملین برساند ، فقط با ارسال یک نامه اقدام خواهد کرد وبه این منظور ارسال رونوشت اسناد برای طرفین ضرورت ندارد ، مطالبه وجه اضافی بابت تهیه و ارسال رونوشت اسناد با این هدف توجیه قانونی ندارد و مصداق دریافت وجوه اضافی است .

ب ) شنیده ها حکایت از آن دارد برخی از همکاران محترم در تنظیم بعضی اسناد بخصوص اسناد تعویض پلاک اتوموبیل کمتر از تعرفه مقرر در بخشنامه ، حق التحریر دریافت می کنند ، این اقدام ایجاد رقابت از نوع ناسالم است ، موجب تضییع حقوق سایر همکاران می شود و از این جهت خلاف شرع است ، به شأن و جایگاه دفاتر اسناد رسمی و سردفتران آسیب میرساند ، موجب سوء استفاده دلالان و واسطه ها می شود ، مانع دوستی و همدلی همکاران خواهد بود و این خود سبب گسست در جامعه سردفتری شده و مانع اتخاذ تصمیمات واحد و حفاظت از منافع جمعی خواهد شد ، بنابراین از همکاران محترم تقاضا می شود تعرفه ها را به همان نحو که در بخشنامه ریاست محترم سازمان مذکور است رعایت کنند ، نباید وجه اضافه دریافت کنند ، و نباید به خاطر جلب و جذب بیشتر اسناد ، تعرفه ای کمتر از تعرفه مقرر پیشنهاد و مطالبه کنند ، عزت نفس داشته باشند و اینگونه پیشنهادات را نپذیرند وبا پیشنهاد کننده برخورد نمایند .

ج ) تا زمان صدور شناسنامه فنی ساختمان ، مصوب شد همکاران بجای اسناد پیش فروش ، اسناد تعهد به انتقال ( تعهد به بیع ) تنظیم کنند ، با توجه به اظهار نظر کانون و تصویب سازمان ثبت ، این نوع اسناد از جهت وصول حق الثبت از نوع تعهدات غیر مالی محسوب خواهد شد ، همکاران محترم نمونه پیشنهادی را جهت بررسی حقوقی و تصویب در جلسه آتی ارائه فرمایند .

د ) پیشنهاد تقسیم اسناد بانکهای خصوصی مورد موافقت حاضرین قرار گرفت ، مقرر شد هر یک از همکاران پیشنهادات خود را در مورد چگونگی اجرای آن در جلسه بعدی ارائه کند تا مورد نقد و بررسی قرارگیرد و در این خصوص آئین نامه ای تنظیم شود . ن ) مقرر شد در مورد حل مشکل آمار مورد درخواست سازمان بازرسی ، موضوع در ملاقات با مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان مطرح و رایزنی شود .

انشاءالله جلسه بعدی در مهر ماه تشکیل خواهد شد .

/ 0 نظر / 90 بازدید