راهنمای تصویری ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل 1394 -عملکرد 1393

 

 

مودی گرامی لطفا موارد زیر را به دقت مطالعه نمایید:

• فرم های اظهارنامه الکترونیک عملکرد سال 1393 جهت تسلیم عملکرد مذکور تا پایان تیرماه 1394 و همچنین عملکرد میانسالی جهت مودیان خاص مشمول روی سایت قرار داده شده است. فرمها خام مربوط به این اظهارنامه ها باقابلیت چاپ به عنوان پیش نویس و به منظور آماده سازی اطلاعات جهت ثبت در سامانه الکترونیکی اظهارنامه با قابلیت PDF در بخش مربوطه در سایت قرار داده شده است.

 • در سال جدید سیاست سازمان امور مالیاتی کشور دریافت اظهارنامه به صورت کاملا الکترونیکی است و ارائه نسخه کاغذی به واحدهای مالیاتی ضرورتی ندارد

•لطفا قبل از تسلیم و ارسال نهایی الکترونیکی، نسخه پیش نویس تکمیل شده را از سیستم اخذ و به دقت بررسی فرمایید. سپس اقدام به ارسال الکترونیکی، که نهایی و قطعی تلقی می گردد نمایید.

 

 

 

 

 

 

شرایط ارسال الکترونیکی اظهارنامه مودیان

مودیان حقیقی

تسلیم الکترونیکی اظهارنامه این دسته از مودیان در صورت تکمیل ثبت نام الکترونیکی امکان پذیر می باشد. در خصوص واحدهای مشارکتی جهت عملکرد 1393 تنها تکمیل یک اظهارنامه کافی است. نیازی به ارایه اظهارنامه انفرادی به تفکیک شرکاء نمی باشد.

اطلاعات شرکاء در واحدهای مشارکتی از سامانه ثبت نام شماره اقتصادی بارگزاری خواهد شد. لذا در صورت عدم ثبت اطلاعات این سامانه (از جمله اطلاعات شرکاء...) در ثبت نام شریک اصلی حتما نسبت به تکمیل آن در سامانه ثبت نام اقدام نمایید.

 

تذکر: چنانچه زمان ارسال اظهارنامه الکترونیکی کدخطای 504 را دریافت می کنید به مفهوم عدم برقراری شروط بالا برای ارسال اظهارنامه می باشد.

 

لذا با عنایت به این که سیاست  و  برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری اخذ الکترونیکی اظهارنامه ها،  بدون نیاز به مراجعه حضوری مودیان  به  واحد های مالیاتی می باشد و ارائه الکترونیکی اظهارنامه مودیان،  مشروط  به تکمیل مراحل ثبت نام  الکترونیکی  به شرح فوق الذکرمی باشد،  مودیان گرامی هرچه سریعتر و قبل از فرا رسیدن روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه،  نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام خود اقدام نمایند. 

 

قابل توجه کلیه مودیانی که اظهارنامه خود را با امضای الکترونیکی ارسال می نمایند:

در صورتی که اظهارنامه خود را با گواهی امضاء الکترونیک ارسال می نمایید و پیغام خطا دریافت می کنید، لطفاً اطمینان حاصل نمایید که وکالتنامه مالیاتی شما در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است. همچنین گواهی الکترونیک شما دارای اعتبار تاریخ باشد.

 

---

 

 

---

 

تنظیمات مربوط به نمایش فونت های فارسی

در ویندوز XP:

 1. ﺑﺮ روی ﻣﻨﻮی "Start" ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده، در ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﺷﺪه "Control Panel" را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 2. در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮔﺰﻳﻨﻪ "Regional and Language Options" ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴد.
 3. در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻌﺪی ، ﺳﺮﺑﺮگ "Regional Options" زبان را به "Farsi" تغییر داده و "Location" را ترجیحاً به "Iran" تغییر دهید. سپس سربرگ "Advanced" را اﻧﺘﺨﺎب و زﺑﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ را ﺑﻪ "Farsi" ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ و ﺑﺮوی دﻛﻤﻪ "Apply" و ﺳﭙﺲ ﺑﺮوی ﮔﺰﻳﻨﻪ "Yes" ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و ﻣﻨﺘﻈﺮ راه اﻧﺪازی ﻣﺠﺪد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﺪ.

در ویندوز 7 و ویستا:

 1. ﺑﺮ روی ﻣﻨﻮی "Start" ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده، در ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﺷﺪه "Control Panel" را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 2. در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮔﺰﻳﻨﻪ " Region and Language" ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 3. در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻌﺪی ، سربرگ "Formats" ، زبان را به "Persian" تغییر دهید. سپس سربرگ "  Administrative  " را اﻧﺘﺨﺎب نموده و ﺑﺮ روی ﻛﻠﻴﺪ " Change system locale " کلیک نمایید.
 4. ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ "Current system locale" ﮔﺰﻳﻨﻪ "Persian" را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺑﺮوی دﻛﻤﻪ "Apply" و ﺳﭙﺲ ﺑﺮوی ﮔﺰﻳﻨﻪ "Yes" ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و ﻣﻨﺘﻈﺮ راه اﻧﺪازی ﻣﺠﺪد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﺪ.

منبع: سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی

 

---

 

اطلاعات مفید و راهنمایی ها

 

توجه:  مودی گرامی ،  به دلیل حذف فرآیند تحویل اظهارنامه کاغذی به واحد مالیاتی و قرارگیری اطلاعات به صورت الکترونیکی بر اساس کد واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده ابرازی، عدم صحت کد واحد مالیاتی وارده، به منزله عدم تحویل اظهارنامه می باشد و مسئولیت مشکلات بعدی آن بر عهده مودی می باشد.

 

---

 

لطفا قبل از نصب و ارسال اظهارنامه به نکات زیر توجه فرمایید 

 • ارسال الکترونیکی اظهارنامه به منزله تسلیم قانونی اظهارنامه تلقی خواهد گردید و نیازی به ارائه اظهارنامه چاپ شده به اداره امور مالیاتی ذیربط نمی باشد.
 • در ویندوز 7 و ویستا حتما باید برنامه به جای دابل کلیک بر روی برنامه ، روی فایل اجرایی کلیک راست نموده و گزینه "Run as Administrator" انتخاب شود.
 • نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی تنها در سیستم عامل های Windows 8 ، Windows 7 ، XP Service Pack 3 ، Vista قابل اجرا می باشد. بدیهی است در صورت نصب این نرم افزار در سایر سیستم های عامل ، عواقب احتمالی بر عهده کاربر می باشد.
 • امکان ارسال اطلاعات برای هر اظهارنامه فقط و فقط یک بار وجود دارد، لذا خواهشمند است پس از تکمیل اطلاعات و قبل از ارسال به سازمان امور مالیاتی نسبت به چاپ نسخه پیش نویس و کنترل اطلاعات اقدام نموده و پس از اطمینان از صحت اطلاعات ، نسبت به ارسال آن و سپس چاپ نهایی اقدام فرمایید.
 • جهت ورود اطلاعات اظهارنامه می بایست دکمه "اظهارنامه جدید" را انتخاب نمایید . کلیه صفحات ورود اطلاعات برنامه مشابه فرم اظهارنامه کاغذی می باشد.
 • نرم افزار کلیه محاسبات لازم را به صورت اتوماتیک انجام خواهد داد.
 • امکان ورود چند اظهارنامه برای مودیان محترم مالیاتی فراهم گشته است.
 • در صفحه ورود اطلاعات وارد نمودن فیلدهایی که به رنگ قرمز در آمده اند ، الزامی می باشد.
 • این فیلدها در منبع مشاغل بند ب و ج عبارتند از: بازه زمانی تاریخ عملکرد، شماره ملی، نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، سریال شناسنامه ،تاریخ تولد ،جنسیت، شماره تلفن ثابت و همراه، گروه و زیرگروه فعالیت، نوع شغل/فعالیت، استان و شهرستان واحد کسبی، نشانی محل فعالیت، کدپستی محل فعالیت، پاسخ به تمام سوالات بخش اطلاعات اختصاصی.
 • در صورت پر نشدن این فیلدها اطلاعات ذخیره می گردد ولی شما قادر به انجام عملیات ارسال اطلاعات نخواهید بود. ضمناً در صورت معتبر نبودن فیلدهای شماره ملی و کدپستی محل فعالیت اصلی عملیات ارسال اطلاعات انجام نخواهد شد.
 • پس از بستن پنجره ورود اطلاعات ، اطلاعات وارد شده بصورت اتوماتیک ذخیره خواهد شد.
 • تا قبل از انتقال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی ، توسط کلید چاپ اطلاعات اظهارنامه می توان نسخه چاپی اطلاعات اظهارنامه را مشاهده نموده و در صورت لزوم چاپ نمایید. این نسخه چاپ آزمایشی است و قابل استناد و ارائه به حوزه مالیاتی نمی باشد.
 • دقت شود اطلاعات پس از ارسال قابل ویرایش نمی باشد. حتما قبل از ارسال اطلاعات، از اظهارنامه چاپ گرفته و از صحت اطلاعات مطمئن شوید.
 • چنانچه دارای امضاء الکترونیکی نمی باشید، توسط دکمه "ارسال اطلاعات بدون امضاء الکترونیکی" اطلاعات خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایید.
 • چنانچه دارای امضاء الکترونیکی می باشید، توکن خود را به دستگاه متصل و دکمه "ارسال اطلاعات همراه امضاء الکترونیکی" را کلیک نمایید. سپس گواهی مورد نظر را انتخاب نموده و دکمه "امضاء دیجیتال" را کلیک نمایید. در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات، اظهارنامه امضاء می گردد. بعد از آن اطلاعات خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایید.
 • در صورت ارسال موفقیت آمیز اطلاعات، سیستم کد رهگیری به شما ارائه خواهد داد. کد رهگیری ارائه شده بصورت اتوماتیک روی فرمهای چاپی منتقل خواهد شد.
 • ارسال الکترونیکی اظهارنامه به منزله تسلیم قانونی اظهارنامه تلقی خواهد گردید و نیازی به ارائه اظهارنامه چاپ شده به اداره امور مالیاتی ذیربط نمی باشد. البته می توانید پرینت اظهارنامه را گرفته و نزد خود نگه دارید.
 • پس از اتمام کار حتما و حتما از سیستم خارج شوید. در صورت عدم رعایت این مورد، تمام مسئولیت برعهده خود مودی می باشد.

 

---

 

 هنگام ورود اطلاعات در نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی ، به کد رهگیری پیش ثبت نام [کد اقتصادی] نیاز داریم.

اگر کد رهگیری پیش ثبت نام را فراموش کرده اید ، می توانید از لینک زیر برای یادآوری کد رهگیری و اطلاعات ثبت نام استفاده کنید:

 

یادآوری کد رهگیری و اطلاعات ثبت نام

 

 

که نتیجه آن تصویر زیر است 

 

 

 

همچنین می توانید اکنون که کد رهگیری را در اختیار دارید ، از لینک زیر برای پیگیری وضعیت ثبت نام کد اقتصادی استفاده کنید (البته ارتباطی به ارسال اظهارنامه ندارد):

 

پیگیری سریع وضعیت ثبت نام شماره اقتصادی

 

 

 که نتیجه آن تصویر زیر است

 

---

نصب برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

اجرای برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سردفتران

بند ب

 

 

 

دفتریاران

بند ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

راهنمای صفحه 1 برنامه

 

گروه فعالیت (ISIC): سایر فعالیت های خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی

زیر گروه فعالیت 1 (ISIC): سایر فعالیت های خدماتی

---

 

راهنمای صفحه 3 برنامه

 

آیا شریک دارید: خیر (دقت کنید سردفتر و دفتریار شریک یکدیگر نیستند)

کدینگ اتحادیه ای که در آن عضو هستید: دفاتر اسناد رسمی

آیا در واحد کسبی مربوطه،اقدام به استفاده از سامانه صندوق فروش ...: خیر - سایر

---

 

سود (زیان) ویژه برای مشمولین بند ب (سردفتران) به صورت زیر محاسبه می شود:

الف) اگر از روش از ارائه دفتر درآمد و هزینه برای محاسبه و پرداخت مالیات استفاده خواهید کرد:

برای اطلاع از راهنمای تحریر و تنظیم دفتر مشاغل درآمد و هزینه اینجا کلیک کنید

 • فروش و درآمدها
 • درآمد حاصل از ارائه خدمات: در این فیلد میزان درآمد خود را وارد کنید.
 • خرید و هزینه ها
 • خرید کالا: بر حسب مورد مطابق دفتر درآمد و هزینه
 • هزینه اجاره محل: بر حسب مورد مطابق دفتر درآمد و هزینه
 • هزینه حقوق و دستمزد: در این فیلد مجموع 15% حق دفتریار ، 15% حق کارکنان و 10% حق کانون را وارد کنید.
 • هزینه استهلاک دارایی ها: بر حسب مورد مطابق دفتر درآمد و هزینه
 • هزینه آب ، برق ، گاز ، تلفن: بر حسب مورد مطابق دفتر درآمد و هزینه
 • سایر هزینه ها: بر حسب مورد مطابق دفتر درآمد و هزینه

 

بعد از تکمیل موارد فوق سود(زیان) ویژه شما محاسبه می شود

 

 

ب) اگر از روش علی الراس برای محاسبه و پرداخت مالیات استفاده خواهید کرد: (با قبول 20% جریمه برای عدم ارائه دفتر یا قبول 10% جریمه برای ارائه دفتر ناقص)

مستندات: مواد 97 ، 98 ، 152 ، 154 قانون مالیات های مستقیم

نحوه محاسبه: بر اساس مقاله "نکته ای پیرامون مالیات شغلی سردفتران" - ماهنامه شماره 91 کانون

 

منبع ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد

 

 • فروش و درآمدها
 • درآمد حاصل از ارائه خدمات: در این فیلد میزان درآمد خود را وارد کنید.
 • خرید و هزینه ها
 • هزینه حقوق و دستمزد: در این فیلد مجموع 15% حق دفتریار ، 15% حق کارکنان وارد کنید. (بنابر اطلاعات واصله برخی حوزه های مالیاتی 10% حق کانون را به عنوان هزینه نمی پذیرند)
 • سایر هزینه ها: عدد وارد شده در فیلد هزینه حقوق و دستمزد را از عدد وارد شده در فیلد درآمد حاصل از ارائه خدمات کم کنید و حاصل را در 70% ضرب کنید. عدد بدست آمده را در فیلد سایر هزینه ها بنویسید. فرمول: 

سایر هزینه ها = 70% * ( هزینه حقوق و دستمزد - درآمد حاصل از ارائه خدمات)

 مثال: اگر درآمد حاصل از ارائه خدمات 1.000.000.000 باشد ، هزینه حقوق و دستمزد برابر با 300.000.000 (بدون درنظر گرفتن 10% کانون) و سایر هزینه ها برابر با 490.000.000 خواهد بود.

 

بعد از تکمیل موارد فوق سود(زیان) ویژه شما محاسبه می شود

 

به عبارت دیگر سود(زیان) ویژه شما باید برابر با فرمول زیر باشد:

 30% x (چهل درصد - جمع درآمد سردفتر)

یا

%30 x  %60) x جمع درآمدهای سردفتر)

 

برنامه محاسبه سود(زیان) ویژه و مالیات متعلقه 

بر این اساس سردفترانی که کمتر از 571.428.573 ریال درآمد داشتند ، با این روش معاف از مالیات خواهند بود

---

 

 

سود (زیان) ویژه برای مشمولین بند ج (دفتریاران) به صورت زیر محاسبه می شود:

الف) اگر از روش علی الراس برای محاسبه و پرداخت مالیات استفاده خواهید کرد:

مستندات: مواد 97 ، 98 ، 152 ، 154 قانون مالیات های مستقیم

نحوه محاسبه: بر اساس مقاله "نکته ای پیرامون مالیات شغلی سردفتران" - ماهنامه شماره 91 کانون

 

 

منبع ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد

 

 • فروش و درآمدها
 • درآمد حاصل از ارائه خدمات: در این فیلد میزان درآمد خود از دفترخانه را وارد کنید.
 • خرید و هزینه ها
 • سایر هزینه ها: عدد وارد شده در فیلد هزینه درآمد حاصل از ارائه خدمات را در 70% ضرب کنید. عدد بدست آمده را در فیلد سایر هزینه ها بنویسید. فرمول:

سایر هزینه ها = 40% * درآمد حاصل از ارائه خدمات

 مثال: اگر درآمد حاصل از ارائه خدمات 1.000.000.000 باشد ، سایر هزینه ها برابر با 400.000.000 خواهد بود.

 

بعد از تکمیل موارد فوق سود(زیان) ویژه شما محاسبه می شود

 

به عبارت دیگر سود(زیان) ویژه شما باید برابر با فرمول زیر باشد:

 60% x جمع درآمد دفتریار

 

برنامه محاسبه سود(زیان) ویژه و مالیات متعلقه 

بر این اساس دفتریارانی که کمتر از 200.000.000 ریال درآمد داشتند ، با این روش معاف از مالیات خواهند بود

 

ب) تا لحظه انتشار این مطلب ، تفاهمنامه ای برای ارسال اظهارنامه دفتریاران بین کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی کشور منعقد نشده است. در صورتی که تفاهمنامه ای امضاء شود ، این قسمت ویراش خواهد شد.

 

---

 

محاسبه مالیات (توسط برنامه محاسبه خواهد شد)

مانده مالیات قابل پرداخت (مالیات متعلقه) پس از کسر میزان معافیت ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم از سود(زیان)ویژه و اعمال عدد حاصل در جدول ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم بدست خواهد آمد.

بر طبق قوانین مالیاتی ، معافیتماده 101 ق.م.م حداکثر به میزان 120.000.000 ریال برای سال عملکرد 1393 می باشد (که به صورت پیش فرض این رقم در مکان مربوطه قرار داده شده است) (منبع)

جدول ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم:

ردیف

درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت)

نرخ

حداکثر مالیات

1

تا 30.000.000 ریال

15%

4.500.000 ریال

2

تا 100.000.000 ریال نسبت به مازاد 30.000.000 ریال

20%

18.500.000 ریال

3

تا 250.000.000 ریال نسبته به مازاد 100.000.000 ریال

25%

56.000.000 ریال

4

تا 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 250.000.000 ریال

30%

281.000.000 ریال

5

مازاد بر 1.000.000.000 ریال

35%

بستگی به مبلغ دارد

---

 

راهنمای اظهارنامه اصلاحی

 

---

 

پرداخت الکترونیکی مالیات

 

بعد از ارسال اظهارنامه ، می توانید از طریق لینک زیر نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنید:

 

بعد از کلیک روی ورود به سامانه ، روی سامانه پرداخت الکترونیک مالیات کلیک کنید

 

بعد از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور ، برخی اطلاعات شما نمایش داده می شود. آن قسمتهایی که لازم است را از روی اظهارنامه نهایی ، اصلاح و مبالغ را وارد کنید.

سپس می توانید مالیات را به روش آنلاین (بدون فیش) یا استفاده از فیش (شناسه قبض و شناسه پرداخت) پرداخت کنید.

---

 

 ---

با تشکر از عزیزانی که بنده را در تهیه این راهنما همراهی کردند:

---

به محض دریافت اطلاعات بیشتر ، این مطلب ویرایش و بروز خواهد شد

 

 

 

/ 0 نظر / 125 بازدید